Przetargi na budowę kolejnych odcinków S11 od Kępna do Olesna

Przetargi na budowę kolejnych odcinków S11 od Kępna do Olesna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu jest coraz bliżej podpisania umów na budowę kolejnego – blisko 46 km odcinka drogi ekspresowej S11, która połączy obwodnicę Olesna i Kępna.

– Dla dwóch z trzech odcinków najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Polaqua i o od podpisania umowy dzieli nas tylko otrzymanie pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na trzeci odcinek jako najkorzystniejszą wskazaliśmy ofertę konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud , Od tego rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) – informuje Agata Andruszewska, rzecznik prasowy GDDKiA Opole.

Szczegóły postępowania przetargowego

Przypomnijmy, przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został 31 sierpnia 2023 r. W trakcie postępowania wpłynęło 2475 pytań od wykonawców, na które udzieliliśmy odpowiedzi. Potencjalni wykonawcy pozyskane informacje mogli wykorzystać do skalkulowania swoich ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 21 listopada 2023 r.

– Ocenę złożonych ofert przeprowadziliśmy według dwóch kryteriów – ceny (60 proc.) oraz kryteriów pozacenowych dotyczących przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, a także na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (łącznie 40 proc.) – informuje Agata Andruszewska.

W przetargu na odcinek od końca obwodnicy Kępna do Siemianic, o długości 12,5 km, wpłynęło dziewięć ofert. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Polaqua, o wartości 375 650 011 zł przy budżecie GDDKiA na realizację tego odcinka na kwotę 500 837 272,99 zł.

Ofertę tej samej firmy, spośród złożonych ośmiu, wskazaliśmy jako najkorzystniejszą w przetargu na realizację odcinka Siemianice–Gotartów o długości 22,7 km. Wartość tej oferty to 523 152 279 zł, przy budżecie wynoszącym 795 413 054,10 zł. Jeden z konkurentów złożył odwołanie od rozstrzygnięcia, jednak Krajowa Izba Odwoławcza w całości je odrzuciła. Dla obu odcinków trwa kontrola uprzednia Prezesa Zamówień publicznych. Po jej zakończeniu będziemy mogli podpisać wiosną br. umowę na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, z czasem realizacji 39 miesięcy (bez okresów zimowych, 16 grudnia – 15 marca, w trakcie prac budowlanych).

Na trzeci odcinek, Gotartów – początek obwodnicy Olesna o długości 10,5 km, również wpłynęło osiem ofert. Tym razem jako najkorzystniejszą wskazano ofertę konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość to 464 941 426,57 zł, przy kosztorysie GDDKiA 567 599 363,89 zł. Od tego rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie do KIO.

Dwujezdniowa droga ekspresowa

Zaplanowana inwestycja obejmuje zaprojektowanie budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 45,8 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycję podzielona na trzy krótsze odcinki realizacyjne:

  • koniec obwodnicy Kępna – Siemianice (12,5 km),
  • Siemianice – Gotartów (22,7 km),
  • Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Jej początkowy fragment zlokalizowany będzie na terenie woj. wielkopolskiego (na długości ok. 12 km), łącząc się z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 r. obwodnicą Kępna (II etap). Kolejna, niemal 3-kilometrowa część trasy, zlokalizowana będzie na terenie woj. łódzkiego. 31 km drogi przebiegać będzie na terenie woj. opolskiego, przez gminy Byczyna, Kluczbork i Lasowice Wielkie. Koniec tego odcinka połączy się z oddaną niedawno do użytku obwodnicą Olesna.

Obiekty inżynierskie i nie tylko

Dwujezdniowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na całym prawie 46 km odcinku zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi.

Inwestycja przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Ponadto w ciągu trasy głównej wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu.

Trochę historii

W sierpniu 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla prawie 46 km odcinka. Zatwierdziła ona rekomendowany wariant przebiegu drogi (W2B, tj. wariant żółto-zielony). 28 listopada br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu odwołań, utrzymał w mocy DŚU. Decyzja stała się ostateczna 13 marca br.

Komfort i bezpieczeństwo podróży

Realizacja inwestycji, poza zapewnieniem komfortu podróżowania na tym odcinku, przyczyni się do poprawy jakości szlaków komunikacyjnych nie tylko na terenie województwa wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Wpłynie bowiem na wyprowadzenie z miast ruchu tranzytowego na całej osi północ-południe poprzez drogę ekspresową S11.

Pierwszy odcinek ekspresowej S11 w województwie opolskim służy już kierowcom!

W lipcu 2023 r. oddaliśmy do ruchu obwodnicę Olesna – to blisko 25 km dwujezdniowej trasy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycja to także budowa 24 obiektów mostowych oraz węzła Olesno. Dzięki temu kierowcy mają do dyspozycji pierwszy odcinek drogi ekspresowej w woj. opolskim. Obwodnica Olesna to inwestycja zrealizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa

Do 2030 roku cała trasa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11). Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godzin.


*- Informacja i zdjęcia: GDDKiA Opole.

Podziel się