Kolejne drogi w gminie Olesno zostaną przebudowane. Podpisano umowy

Kolejne drogi w gminie Olesno zostaną przebudowane. Podpisano umowy

We wtorek 12 marca w Urzędzie Miejskim w Oleśnie podpisano umowy z wykonawcami na przebudowę trzech dróg w gminie Olesno. 

Największą inwestycją, której dotyczą umowy, jest przebudowa ulicy Pieloka. We wtorek 12 marca podpisano umowę na przebudowę drugiego etapu.

– To najbardziej prestiżowa, główna ulica w mieście – ocenia Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna. Inwestycja wiąże się z całkowitą przebudową całej przestrzeni wokół tej ulicy, nie tylko jej nawierzchni. Wymienione zostaną także podziemne instalacje – gazowe i wodociągowe. Kluczem tego projektu jest także przebudowa małej architektury, a wykonawcą jest ta sama firma, która rewitalizowała promenadę, więc liczymy, że tę część miasta uda się również pięknie przebudować. To ma być przestrzeń wygodna jednocześnie dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

Prace ruszyły w poniedziałek 11 marca. W pierwszym etapie wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika, wykonane zostaną nowe nasadzenia oraz instalacja oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym od poniedziałku wyłączony z ruchu został chodnik na odcinku od ul. ks. Hugo Jendrzejczyka do ul. Dworcowej (wzdłuż szkoły, ZOZ-u ) oraz miejsca parkingowe na całym odcinku tej ulicy.

Tego dnia podpisano także umowy na przebudowę ulic Sosnowej w Bodzanowicach i Bronieckiej w Świerczu.

– Przebudowa ulicy Sosnowej w Bodzanowicach to długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców. Budują się tam domy jednorodzinne, więc jest spore zapotrzebowanie. Inwestycja zostanie zrealizowana w całości w tym roku. Kolejna inwestycja w Świerczu to ciąg dalszy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Ta inwestycja także zostanie zrealizowana w tym roku – kończy burmistrz.


Oto czego dotyczy podpisane umowy:

Ulica Pielka w Oleśnie – I i II etap

Wartość zadania: (II etap): 1,9 mln zł.

Dofinansowanie: 98% – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycja zakłada przebudowę jezdni na długości 200 mb, wymianę nawierzchni chodnikowych wraz z podbudową, stworzenie nowych ciągów pieszo-rowerowych, doposażenie w elementy małej architektury (ławki, kosze siedziska, tablice informacyjne, słupki wygrodzeniowe), remont istniejącego wodociągu, instalację oświetlenia posadzkowego oraz aranżację zieleni.

Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach

Wartość zadania: 527 tys. zł

Dofinansowanie: 98% – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita długość jezdni: 598 mb. Droga stanowi dojazd do gruntów rolnych oraz zabudowy jednorodzinnej. Planuje się wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wraz z poboczami tłuczniowymi.

Przebudowa ul. Bronieckiej w Świerczu

Wartość zadania: 250 tys. zł

Dofinansowanie: 98% – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Odcinek drogi o długość 270 mb, stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 494, poprzez drogę dojazdową do gruntów rolnych Borki Małe-Kolonia Świercze, do końca nowej zabudowy mieszkalnej.


Damian Pietruska

Podziel się