Spore ćwiczenia na terenie oleskiego szpitala

Spore ćwiczenia na terenie oleskiego szpitala

W sobotę 16 marca na terenie oleskiego szpitala odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne i manewrowe służb medycznych i straży pożarnej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w pomieszczeniach technicznych szpitala znajdujących się w piwnicy, doszło do pożaru. Powiadomiono odpowiednie służby oraz zarządzono ewakuację zagrożonych oddziałów szpitala. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostki ochrony przeciwpożarowej przystąpiły do działań ratowniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia podzielono na dwa główne obszary. Pierwszy obejmował sprawdzenie przez personel szpitala wewnętrznych procedur z zakresu organizacji ewakuacji pacjentów ZOZ Olesno. Sprawdzono wewnętrzne plany ewakuacji oraz koordynację realizacji zadań przez poszczególne oddziały szpitala. Prawdziwych pacjentów z uwagi na bezpieczeństwo zastąpili pozoranci – strażacy OSP z terenu gminy Olesno.

Drugi obszar ćwiczeń obejmował przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej. Szczególną uwagę zwrócono na działania gaśnicze w pomieszczeniach piwnicy szpitala, komunikację i koordynację działań w zakresie współpracy służb. Po zakończeniu ćwiczenia głównego strażacy uczestniczyli również w prezentacjach przedstawiających główne zagrożenia oraz działanie systemów przeciwpożarowych w obiekcie.

W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Olesna, wybrane jednostki OSP z terenu gminy Olesno oraz pracownicy ZOZ Olesno.

Organizatorami ćwiczeń byli: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie przy współudziale Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Oleśnie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.


*-Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

Podziel się