Konsultacje na temat nadania nazwy ronda w Oleśnie

Konsultacje na temat nadania nazwy ronda w Oleśnie

Olesno, dnia 01 marca 2017 roku

Ogłoszenie o konsultacjach

W oparciu o art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz 446 z późn. zm.)

z a p r a s z a m

mieszkańców Gminy Olesno do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji do projektu uchwały o nadaniu nazwy ronda, usytuowanego u zbiegu ulic: drogi krajowej nr 11 – ul. Wielkie Przedmieście i ul. Kluczborskiej oraz drogi wojewódzkiej nr 494 – ul. Opolskiej i nr 901 ul. Dobrodzieńskiej w brzmieniu:

„Rondo Solidarności Polsko-Węgierskiej”

Wypełnioną ankietę można składać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie ulica Pieloka 21 lub drogą elektroniczną na adres: romank@olesno.pl .

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od 6 marca do 20 marca 2017 roku.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki


Ankieta do pobrania:

ankieta_rondo

Formularz ankiety jest również dostępny na stronie www.olesno.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21.


Mapka:

rondo_solidarnosci_mapa


Projekt uchwały:

rondo_solidarnosci_tekst_uchwaly


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się