Gmina Olesno czeka na propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego 2022!

Gmina Olesno czeka na propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego 2022!

Szanowni Mieszkańcy Olesna!

Od 13 do 24 września 2021 r., można składać formularze zgłoszeniowe z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego Olesna na rok 2022!

Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy i winne dotyczyć zadań inwestycyjnych na terenach będących wyłączną własnością gminy Olesno lub na terenach, na których gmina Olesno ma prawo do dysponowania nieruchomością.

Przed zgłoszeniem zadania należy dokładnie zapoznać się z  REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OLESNA NA ROK 2022.

Zgodnie z nim, do każdego proponowanego zadania wymagane jest dołączenie listy poparcia z min. 9 podpisami mieszkańców. 

Kwota ogólna – 200.000 zł

Ważne! Maksymalna kwota jednego projektu to 50.000 zł 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – pobierz

LISTA POPARCIA – pobierz


*- Informacja: Urząd Miejski w Oleśnie

Artykuł sponsorowany.

Podziel się