Strażacy z Główczyc otrzymali nową kamerę termowizyjną

Strażacy z Główczyc otrzymali nową kamerę termowizyjną

Strażacy z OSP Główczyce będą prowadzić akcje ratownicze przy użyciu nowej kamery termowizyjnej. Zakup sprzętu był możliwy dzięki projektowi jednostki nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Jednostka dzięki nowej kamerze termowizyjnej zadba o bezpieczeństwo mieszkańców. Sprzęt pozwoli pracować w każdych warunkach – kamera pozwala bowiem monitorować rozległe obszary o ograniczonej dostępności i widoczności.

Nowe narzędzie skróci również czas trwania akcji ratowniczych, m.in. ułatwi odnajdywanie źródła pożaru, czy poszukiwanie zaginionych zarówno w terenie, jak i w gruzowiskach. Doposażenie strażaków było koniecznie, ponieważ dotychczasowe sprzęty używane do tego typu działań były przestarzałe.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.


*- Informacja i zdjęcia: OSP Główczyce

Podziel się