• Home »
  • Informacje »
  • ZUS sprawdził co mieszkańcy Opolszczyzny robią podczas zwolnień lekarskich. Dorabianie, wakacje czy udział w wyścigach kolarskich

ZUS sprawdził co mieszkańcy Opolszczyzny robią podczas zwolnień lekarskich. Dorabianie, wakacje czy udział w wyścigach kolarskich

ZUS sprawdził co mieszkańcy Opolszczyzny robią podczas zwolnień lekarskich. Dorabianie, wakacje czy udział w wyścigach kolarskich

Prawie 100 tys. zł odzyskał opolski ZUS po kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich w I półroczu 2022 r. ZUS na bieżąco weryfikuje jak ubezpieczeni wykorzystują czas przeznaczony na powrót do zdrowia na zwolnieniach lekarskich.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez opolski ZUS od stycznia do końca czerwca br., oddział w Opolu wystąpił o zwrot lub wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 99,6 tys. zł.

– W pierwszym półroczu zweryfikowaliśmy prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich u 682 mieszkańców Opolszczyzny. Okazało się, że co dziesiąty chory nie stosował się do zasad wykorzystywania zwolnienia chorobowego. Stąd 67 osób pozbawiliśmy prawa do zasiłku chorobowego – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Kontrole przeprowadzone przez opolski ZUS szczególnie w II kwartale roku obfitowały w kilka osobliwych przypadków. Wiosenne i letnie miesiące sprzyjają wypoczynkowi i podróżom. Niektórzy z ubezpieczonych postanowili wykorzystać czas orzeczonej niezdolności do pracy do sprawdzenia walorów turystycznych tak odległych miejsc jak: Grecja, Majorka czy Stany Zjednoczone Ameryki. Inni postanowili „leczyć się” na własną rękę biorąc udział na przykład w wyścigach kolarskich czy rowerowych wyścigach przełajowych.

To tylko wycinek aktywności jakie podejmowali niektórzy mieszkańcy Opolszczyzny na „chorobowym”. Najczęściej jednak okres rekonwalescencji przeznaczany jest przez ubezpieczonych na nieformalne, pokątne dorabianie.

Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia chorobowego to ustawowe zadanie ZUS a polega na sprawdzeniu czy ubezpieczony wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza. Opcję weryfikowania wykorzystywania tzw. L4 przez ubezpieczonych mają oprócz ZUS pracodawcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych powyżej 20 osób.

ZUS przypomina jednocześnie, że podczas wizyty u lekarza należy podać adres, pod którym będziesz przebywał na zwolnieniu chorobowym. Gdy na czas niedyspozycji zamierzasz zmienić miejsce pobytu, podaj lekarzowi wystawiającemu e-zwolnienie aktualny adres. Taka powinność to nie nowość, bo każdy ubezpieczony jest do tego zobligowany od początku 2019 r. To istotne nie tylko gdy od początku przebywasz na zwolnieniu pod innym adresem niż adres zamieszkania, ale także, gdy na „chorobowym” zmieniasz miejsce pobytu.

Na powiadomienie pracodawcy i ZUS o zmianie adresu są trzy dni. W ten sposób można uniknąć na przykład konsekwencji wynikających z kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Nieuzasadniona nieobecność pod wskazanym miejscem pobytu może być przyczyną odmowy wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS lub podstawą do żądania zwrotu już wypłaconego.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się