Strażacy ukończyli ważne szkolenie

Strażacy ukończyli ważne szkolenie

Od 17 lutego 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie trwało szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oleskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do uczestniczenia w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wypracowanie nawyków przestrzegania zasad BHP, umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym podczas prowadzonych działań oraz umiejętności pracy w zespole.

Szkolenie ukończyło 41 druhów, którzy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny oraz zaliczyli test w komorze dymowej. W ramach kursu podstawowego druhowie uzyskali również:

  • uprawnienia z zakresu obsługi sieci radiowych UKF PSP,
  • szkolenie z zakresu współdziałania z LPR.

– Gratulujemy pozytywnego ukończenia szkolenia – informuje KP PSP Olesno. – Dziękujemy funkcjonariuszom z KP Policji w Oleśnie za prowadzenie zajęć obejmujących kierowanie ruchem.


*- Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

Podziel się