• Home »
  • Sport »
  • Oleski Podokręg Związku Piłki Nożnej został zlikwidowany

Oleski Podokręg Związku Piłki Nożnej został zlikwidowany

Oleski Podokręg Związku Piłki Nożnej został zlikwidowany

To już pewne. Z dniem 1. stycznia 2014 zostaną zlikwidowane wszystkie Podokręgi Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Marek Procyszyn, prezes OZPN podczas zebrania, które odbyło się w poniedziałek 2. grudnia w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, wyjaśniał zmiany w strukturach organizacyjnych związku.

Uchwała o likwidacji wszystkich podokręgów została podjęta 23. lipca 2013 roku, a wprowadzona w życie zostanie od 1. stycznia 2014 roku. O likwidacji podokręgów oleskie kluby wiedziały już 31. lipca podczas ostatniego zebrania, kiedy to pisano petycję o cofnięcie tej decyzji.

Co zastąpi działalność podokręgów? Między innymi system Extranet (na zebraniu zgłosiło się czterech prezesów klubów, którzy obecnie korzystają z tego internetowego systemu).

– Postęp techniczny jest niesamowity – mówi Marek Procyszyn prezes OZPN. – Kiedyś do obsługi rozgrywek potrzeba było bardzo dużo ludzi, teraz dzięki temu systemowi, jest ich potrzebnych coraz mniej. Podokręgi zostaną zlikwidowane, ale nie biura. Te przynajmniej w okresie przejściowym muszą funkcjonować na terenie województwa opolskiego.

Prezes Procyszyn podczas spotkania zachwalał nowe funkcjonalności systemu Extranet oraz mówił o korzyściach związanych ze zmianami organizacyjnymi.

– Dzięki systemowi Extranet już w środę po każdym meczu można sprawdzić protokoły meczowe i inne ważne załączniki – mówi prezes. – Sędziowie trzydzieści minut po skończeniu meczu będą zobowiązani do wpisania do systemu wyniku spotkania. W rozgrywkach B-klasy nie będzie potrzeby uprawniania zawodników. Chcemy również znieść opłaty za transfery pomiędzy klubami grającymi w B klasie.

Gdzie miałoby się znajdować to biuro, do którego można chociażby przynosić dokumenty?

Do 10. grudnia Zarząd Oleskiego Podokręgu Związku Piłki Nożnej musi się wyprowadzić z dotychczasowego biura, które mieściło się w Oleśnie przy ulicy Krasickiego, w Domu Harcerza.

– Jeśli ta klatka, czyli osiem metrów kwadratowych ma kosztować 200 złotych miesięcznie, to ja dziękuję. – mówi Marek Procyszyn. – Będziemy szukali lokalu w Oleśnie, gdzie będzie funkcjonowało biuro, ale w przyzwoitych warunkach.

Podobnie jak na poprzednim zebraniu, na wieść o likwidacji podokręgów wybuchła burzliwa dyskusja. Prezesi klubów nie wyobrażają sobie załatwiania większości spraw za pomocą Internetu i załamują ręce na myśl o przyszłości funkcjonowania klubów.

Na zakończenie zebrania Zarząd Oleskiego Podokręgu Związku Piłki Nożnej złożył podziękowania na ręce prezesów klubów z powiatu oleskiego o następującej treści:

“Wyrażamy szczere uznanie za działalność dla dobra opolskiej piłki nożnej. Udało nam się wspólnie zrealizować wiele celów szkoleniowych i organizacyjnych popularyzujących piłkę nożną. Życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji i zadowolenia w dalszej działalności sportowej”.

Podziel się