Powiat oleski nie chce do województwa częstochowskiego

Powiat oleski nie chce do województwa częstochowskiego

Rada Powiatu w Oleśnie podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek 1 lutego, jednogłośnie poparła rezolucję w sprawie integralności terytorialno-administracyjnej województwa opolskiego.

Na poprzedniej sesji w tej sprawie pojawił się w Oleśnie Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, co opisywaliśmy tutaj:

http://ool24.pl/2016/01/06/marszalek-bula-olesnie-utworzeniu-wojewodztwa-czestochowskiego/

Tym razem do rezolucji odnieśli się radni powiatowi, którzy jednogłośnie poparli pozostawienie powiatu oleskiego w województwie opolskim.

– Z ostatnich rozmów jakie prowadziliśmy wynika, że nie ma takiego zagrożenia, niemniej jednak skoro mamy apel sejmiku województwa opolskiego, to myślę, że przyjęcie takiego stanowiska w niczym nie przeszkodzi – mówił na sesji Stanisław Belka, starosta oleski. – Z informacji jakie do nas docierają nie ma wiadomości o żadnych działaniach zmierzających do zmian organizacji samorządu na terenie województwa opolskiego.

Do sprawy odniósł się Paweł Polak, radny powiatowy z ramienia PSL.

– Mam nadzieję, że jednogłośnie podejmiemy decyzję i poprzemy rezolucję w sprawie integralności terytorialno-administracyjnej województwa opolskiego, aczkolwiek mam obawy, czy nasze głosy w ogóle zostaną usłyszane. Opinie Pana starosty nie do końca mnie uspokajają, ponieważ jak wiemy z doświadczenia, decyzję w naszym kraju podejmuje jedna osoba i jeśli będzie taka wola polityczna, to dowiemy się o tym z telewizji lub z gazet, tak jak przed czterdziestu laty.

Rada Powiatu w Oleśnie jednogłośnie poparła rezolucję w sprawie integralności terytorialno-administracyjnej województwa opolskiego.

Stanowisko powiatu oleskiego zostanie przekazane posłom województwa opolskiego, wojewodzie opolskiemu, marszałkowi województwa opolskiego oraz samorządom gminnym powiatu oleskiego.

Damian Pietruska

Podziel się