Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje

Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje

Grupa Inicjatywna, której liderem jest Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (SUTW) w Oleśnie (Maria Mitrenga i Maria Podgórska) realizuje w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury w Oleśnie (Ernest Hober), Publiczną Szkołą Podstawową w Wojciechowie (Waldemar Szydło) oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy” z Kluczborka (Ewa Tabędzka) projekt pn. JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA – OLESKO – KLUCZBORSKIE INSPIRACJE. Na jego realizację otrzymaliśmy z Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności grant w formie start-up w wysokości 20.000,00 zł.

Celem głównym projektu jest zbliżenie społeczności Olesna i Kluczborka i dlatego zaplanowaliśmy:

  • uporządkowanie i urządzenie dolinki nad Stobrawą, nad rzeką łączącą obie gminy;
  • opracowanie i druk mapek ścieżek rowerowych pomiędzy obu gminami;
  • tablice promocyjno–informacyjne Olesno-Kluczbork;
  • spotkania w Oleśnie i Kluczborku;
  • majówkę nad Stobrawą – spotkanie we wspólnej przestrzeni.

Zakładamy, że w dolince nad Stobrawą powstanie m.in. przestrzeń edukacyjna, relaksacyjna, sportowa. Docelowo rozszerzy się ruch turystyki rowerowej. Liczymy na to, że partnerstwo lokalne i wspólne działanie organizacji i instytucji z różnych sektorów pozwoli wykreować w Oleśnie nowe miejsce zorganizowane przez wszystkich i dla wszystkich.

Wystartowaliśmy 20 lutego br. organizując konferencję inaugurującą projekt w Miejskim Domu Kultury w  Oleśnie, w której uczestniczyło ponad 100 osób (z Olesna i Kluczborka). Zaprezentowaliśmy gościom ideę lokalnych partnerstw, a także nasze oleskie zasoby kulturalne poprzez prelekcję Ewy Cichoń z Oleskiego Muzeum Regionalnego n/t dziejów Olesna i program artystyczny w wykonaniu zespołu wokalnego SUTW, przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie oraz wokalistek z Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej przy PSM I st. w Oleśnie pod kier. Korneliusza Wiatra.

Podziękowaliśmy darczyńcom, którzy wsparli finansowo i rzeczowo przygotowanie konferencji. Wymieniliśmy zdeklarowanych partnerów, którzy już zgłosili swoją chęć udziału w projekcie.

 Przed nami prace porządkowe w dolince, które chcielibyśmy  rozpocząć wczesną wiosną.

Dokładny zakres tego, co będziemy w stanie zrobić w dolince zależeć będzie od współdziałania naszych potencjalnych partnerów publicznych i prywatnych oraz ich wsparcia w każdym możliwym zakresie (np. doradczym, rzeczowym, wolontaryjnym, finansowym i in.)

W związku z powyższym w dalszym ciągu  prosimy o przyłączenie się do naszego “lokalnego partnerstwa” i współpracę z nami na rzecz wspólnego dobra.

Jesteśmy otwarci na różnorodne możliwości i formy współpracy na rzecz wyżej opisanego celu.

                                                                                                                             W imieniu Grupy Inicjatywnej

                                                                                                                                             Maria Podgórska

Podziel się