Oleska straż ma nowy, lekki samochód operacyjny

Oleska straż ma nowy, lekki samochód operacyjny

W czwartek 13 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdu pożarniczego skoda octavia.

Przekazania pojazdu dokonał st. bryg. Krzysztof Kędryk, opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Maciej Stefański, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Roland Fabianek, starosta oleski.

Uroczystego poświęcenia pojazdu dokonał ks. Walter Lenart.

Podczas uroczystej zbiórki st. bryg. Krzysztof Kędryk wręczył prezesom OSP decyzje komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące włączenia jednostek OSP Przedmość oraz OSP Główczyce do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne 5 lat.

Po zakończeniu uroczystej zbiórki odbyła się odprawa podsumowująca działalność KP PSP w Oleśnie za rok 2019. Jarosław Zalewski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przedstawił zadania realizowane przez komendę w 2019 roku, podziękował strażakom za realizację zadań służbowych, za wspólne działania wpływające na poprawę ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oleskiego. Komendant podziękował również instytucjom za dobrą współpracę z komendą.

St. bryg. Krzysztof Kędryk w swoim wystąpieniu dziękował wszystkim strażakom za codzienną służbę, ponadto przedstawił statystykę działań ratowniczych na terenie województwa. Podkreślił również, że w 2019 roku dzięki środkom z budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego zakupiono 12 pojazdów dla państwowej straży pożarnej i 18 dla ochotniczych straży pożarnych. Przedstawił również informację dotyczącą realizacji wielu przedsięwzięć o charakterze modernizacyjnym i remontowym w jednostkach PSP.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali zaangażowanie strażaków komendy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oleskiego oraz życzyli bezpiecznych powrotów z działań ratowniczo–gaśniczych.


*- Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

Podziel się