Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

KOMUNIKAT BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Burmistrz Gorzowa Śląskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 wywieszono na okres od 7 września 2021r. do 27 września 2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.114.2021r. z dnia 7 września 2021r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze nr 11 lub 12 Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tel. 34 3594004 lub znaleźć na stronach internetowych: www.bip.gorzowslaski.pl, www.gorzowslaski.pl

Burmistrz Gorzowa Śląskiego
Rafał Kotarski

Podziel się