• Home »
 • Informacje »
 • Ponad 60 milionów złotych na inwestycje w powiecie. Remonty dróg, stadionów, parków czy budynków komunalnych

Ponad 60 milionów złotych na inwestycje w powiecie. Remonty dróg, stadionów, parków czy budynków komunalnych

Ponad 60 milionów złotych na inwestycje w powiecie. Remonty dróg, stadionów, parków czy budynków komunalnych

W sobotę 7 października ogłoszono wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach programu samorządy w powiecie oleskim otrzymają ponad 60 milionów złotych dofinansowania projektów inwestycyjnych.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.

Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł.
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł.
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł.

Dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa wyniesie od 80 proc. do nawet 95 proc.

Oto inwestycje, które otrzymają dofinansowanie w powiecie oleskim:

Gmina Dobrodzień
 • Rewitalizacja i rozbudowa remizy OSP w Dobrodzieniu – 4,95 mln zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych w Dobrodzieniu – 2,07 mln zł
 • Utworzenie nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 977,5 tys. zł

Gmina Gorzów Śląski
 • Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim – 5,28 mln zł
 • Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim – 1,8 mln zł
 • Rewitalizacja terenu wokół ‘Pomnika Zwycięstwa i Wolności’ w Gorzowie Śląskim – 900 tys. zł

Gmina Olesno
 • Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Olesno – 4,92 mln zł
 • Rewitalizacja Rynku Solnego i placu targowego w Oleśnie – 2,62 mln zł
 • Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Oleśnie – 427,5 tys. zł

Gmina Praszka
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka – 7,6 mln zł

Gmina Radłów
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska – 1,2 mln zł

Gmina Rudniki
 • Budowa ośrodka wsparcia o zasięgu gminnym wraz z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej – 5,95 mln zł
 • Remont dróg gminnych – 1,99 mln zł

Gmina Zębowice
 • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Gminie Zębowice – 2 mln zł

Powiat oleski
 • Przebudowa infrastruktury drogowej powiatu oleskiego – 6,54 mln zł
 • Modernizacja infrastruktury edukacyjnej trzech szkół ponadpodstawowych powiatu oleskiego – 1,42 mln zł

Związek Powiatowo-Gminny “Samorządy Ziemi Oleskiej”
 • Budowa odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku – 8,82 mln zł
 • Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski – 1,73 mln zł

*- Zdjęcie główne: OSP Dobrodzień.

Podziel się