• Home »
  • Informacje »
  • Stabilne prawo, ochrona lasów, wsparcie dla rodzin i przedsiębiorców. Beniamin Godyla – senator naszych spraw!

Stabilne prawo, ochrona lasów, wsparcie dla rodzin i przedsiębiorców. Beniamin Godyla – senator naszych spraw!

Stabilne prawo, ochrona lasów, wsparcie dla rodzin i przedsiębiorców. Beniamin Godyla – senator naszych spraw!

Mąż, ojciec, dziadek, przedsiębiorca, samorządowiec i społecznik.

Beniamin Godyla jest senatorem obecnej kadencji. Od wielu lat jest spełnionym przedsiębiorcą, który nieustannie podejmuje wiele inicjatyw i działa na rzecz lokalnej społeczności. Prywatnie to szczęśliwy mąż, ojciec czwórki dzieci i dumny dziadek. To też doświadczony polityk. Jako senator interweniował w wielu ważnych dla regionu sprawach, co wynika m.in. z jego doświadczenia na szczeblu samorządowym – wcześniej był także radnym powiatowym oraz radnym sejmiku województwa opolskiego.

Beniamin Godyla jest ojcem czwórki dzieci i dziadkiem pięciorga wnucząt. Jak podkreśla, to rodzina stoi zawsze na pierwszym miejscu, wspiera go i motywuje do działania.

Popierany przez Mniejszość Niemiecką w wyborach do Senatu

Beniamin Godyla podczas obecnej kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Przewodniczącym Polsko – Niemieckiej Grupy Senackiej. W najbliższych wyborach parlamentarnych będzie wspólnym kandydatem do Senatu Koalicji Obywatelskiej oraz Mniejszości Niemieckiej w ramach tzw. paktu senackiego.

Godnie reprezentujący Polskę i Opolszczyzną na arenie międzynarodowej

W ramach Polsko – Niemieckiej Grupy Senackiej, która ma na celu rozwój współpracy z naszym zachodnim sąsiadem, senator uczestniczył w wielu delegacjach dyplomatycznych. Odwiedził m.in. siedzibę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie, wziął udział w posiedzeniu Bundesratu, miał spotkanie w Ministerstwie Edukacji Nadrenii Północnej-Westfalii, został także zaproszony na obchody upamiętniające rocznicę upadku Muru Berlińskiego.

Senator uczestniczył także w wielu wyjazdowych spotkaniach z polonią mieszkającą w RFN, ale również interweniował w Ministerstwie Edukacji, w sprawie przywrócenia zmniejszonej przez obecny rząd subwencji oświatowej na nauczanie języka niemieckiego dzieci należących do mniejszości niemieckiej. Beniamin Godyla od wybuchu wojny na Ukrainie nieustannie podkreśla, że zamiast wchodzić w konflikty z kolejnymi sąsiadami, powinniśmy umacniać nasze zagraniczne sojusze oraz zdecydowanie poprawić naszą pozycję w Unii Europejskiej.

Podczas obchodów upamiętniających rocznicę upadku Muru Berlińskiego.

Stabilne prawo i wsparcie dla rodzin i przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy potrzebują jasnego i prostego prawa oraz systemu podatkowego. Nie możemy narażać nikogo podejmującego inwestycje, czy biorącego kredyty np. na konsekwencje przepisów jakie wprowadził rządowy Nowy Ład, kiedy to nawet urzędnicy skarbowi nie wiedzieli jakie przepisy mają stosować. Przedsiębiorcy potrzebują, żeby im jak najmniej przeszkadzać w prowadzeniu działalności, a dzięki temu będą mogli rozwijać się i dawać ludziom pracę! Oczywiście nie możemy także zapominać o wspieraniu rodzin oraz najbardziej potrzebujących, czyli seniorów i osób niepełnosprawnych.

Ochrona lasów

Beniamin Godyla już podczas obecnej kadencji interweniował w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie zaprzestania rabunkowej wycinki lasów. Senator wykazał na przykładzie Kędzierzyna-Koźla, że nigdy wcześniej w historii lasy nie znikały w tak szybkim tempie. Co najgorsze, że pomimo wycinki, polscy przedsiębiorcy mają problem z dostępem do surowca, ponieważ drewno trafia na eksport m.in. do Chin.

Beniamin Godyla sprzeciwia się rabunkowej wycince lasów mającej miejsce w ostatnich latach

Praca na rzecz innych i lokalnej społeczności

Od lat Beniamin Godyla działa też w wielu organizacjach pozarządowych, wspomaga stowarzyszenia promujące rozwój odnowy wsi oraz stowarzyszenia promujące polską regionalną żywność. Sam podejmuje też wiele inicjatyw społecznych.

Wspiera działalność hospicjów, szkół i straży pożarnych. Jest społecznikiem wrażliwym na dobro drugiego człowieka i dlatego co roku z całą rodziną aktywnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Każdego roku na licytacje WOŚP trafia tort, a niedawno można było wylicytować także kolację z senatorem.

Senator otwarty na dobro oraz edukację dzieci i młodzieży

Z uczestnikami konkursu List do Taty.

Od początku obecnej kadencji senator postawił na młodych ludzi. Dlatego też Beniamina Godylę można było spotkać w wielu szkołach całego województwa, gdzie prowadził lekcje na temat wartości demokratycznych. Niektórzy zostali nawet zaproszeni oraz oprowadzeni przez senatora i Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego po polskim parlamencie.

Senator przez cztery lata dbał również o edukację obywatelską i społeczną dzieci i młodzieży. Dużym sukcesem zakończyły się zorganizowane przez senatora konkursy pt. „List do Taty”. Jedną z ogólnopolskich edycji wygrała dziewczynka z Pawłowiczek, a w tegorocznej do Warszawy pojechała uczennica szkoły w Dziewkowicach, zdobywając tam jedno z wyróżnień. Senator złożył także swoje propozycje w Ministerstwie Zdrowia i Edukacji w zakresie przeciwdziałania paleniu e-papierosów przez dzieci i niepełnoletnią młodzież.

Beniamin Godyla staruje z w najbliższych wyborach do senatu z list Koalicji Obywatelskiej. O mandat senatora ubiega się w okręgu nr 53 obejmującym powiaty: oleski, strzelecki, krapkowicki, głubczycki i kędzierzyńsko-kozielski.


Dane kontaktowe:

Facebook: www.facebook.com/SenatorGodyla

e-mail: senator.godyla@gmail.com


Materiał sfinansowany przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Podziel się