Milion złotych dla Gminy Praszka w ramach akcji “Bitwa o remizy”

Milion złotych dla Gminy Praszka w ramach akcji “Bitwa o remizy”

314 gmin w całej Polsce z najwyższą frekwencją w październikowych wyborach parlamentarnych zostało wyróżnionych w akcji „Bitwa o remizy”. W powiecie oleskim najwyższą frekwencją mogła się pochwalić Gmina Praszka i to ona skorzysta z programu.

W ramach akcji w każdym powiecie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, w gminie do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją – uzyskaną w wyborach do Sejmu i Senatu RP – jednostki OSP otrzymają do 1 mln zł dotacji na termomodernizację, remont lub wyposażenie remiz.

Gmina Praszka uzyskała świetny wynik frekwencji: 74,9%

Dla porównania podajemy wyniki pozostałych gmin w powiecie oleskim:

  • Gmina Rudniki: 70,62%
  • Gmina Olesno: 61,40%
  • Gmina Gorzów Śląski: 57,60%
  • Gmina Radłów: 54,87%
  • Gmina Dobrodzień: 53,94%
  • Gmina Zębowice: 51,29%

Do wyznaczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają dofinansowanie, w każdej gminie zostanie powołany zespół złożony z przedstawicieli gminy, jednostek OSP, PSP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zespół zakończy swoją pracę najpóźniej do 31 grudnia br.

Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będą realizowane w 2024 roku, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska (w ramach właściwego programu priorytetowego NFOŚiG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego PSP).

Podziel się