Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

KOMUNIKAT BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Burmistrz Gorzowa Śląskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, wywieszono na okres od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 22 grudnia 2023 r. oraz opublikowano na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.172.2023 r. z dnia 01 grudnia 2023 r. i Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.173.2023 r. z dnia 01 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 18 lub nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 125, 156, 146 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się