Spotkanie emerytów w oleskim Cechu

Spotkanie emerytów w oleskim Cechu

Tradycją oleskiego Cechu jest coroczne spotkanie emerytowanych rzemieślników i pracowników biura Cechu. W tym roku spotkanie odbyło się w czwartek 18 stycznia.

W spotkaniu uczestniczyła grupa emerytów, która nadal jest aktywna zawodowo. Gości serdecznie przywitał starszy cechu Alojzy Bardorz, podstarszy Hubert Brodacki i kierownik biura Cechu Paweł Miozga, którzy złożyli  życzenia.

W trakcie spotkania zapoznano seniorów o bieżących sprawach Cechu. Zgromadzonych poinformowano o rocznicy powstania Cechu – 440 lat i 60 lat istnienia ,”Domu Rzemiosła”, która odbędzie się w tym roku.

Seniorzy w spotkaniu pokoleniowym mile wspominali czasy swej aktywności w oleskim Cechu. Zarząd i pracownicy biura Cechu przygotowali słodki poczęstunek.


*- Informacja i zdjęcie: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Podziel się