Posterunek Policji w Rudnikach oficjalnie otwarty

Posterunek Policji w Rudnikach oficjalnie otwarty

To historyczny dzień w Rudnikach! Po wielu latach do gminy wraca posterunek policji. Na oficjalne otwarcie, które odbyło się w piątek 9 lutego przybyło kierownictwo policji, władze samorządowe, szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz spora liczba mieszkańców.

Na terytorium gminy Rudniki w latach 90. funkcjonował posterunek policji, ale został zlikwidowany. Teraz w 2024 roku, w samym centrum Rudnik, jednostka została reaktywowana.

– Nasza gmina położona jest na styku trzech województw: opolskiego, śląskiego i łódzkiego – mówi Grzegorz Domański, wójt gminy Rudniki. – Przez gminę Rudniki przebiegają dwa ważne trakty komunikacyjne – dwie drogi krajowe. Po tych drogach przemieszcza się coraz więcej ludzi, a tam gdzie są ludzie, tam są też niebezpieczeństwa, zagrożenia. Nie mam na myśli tylko i wyłącznie zagrożeń komunikacyjnych, bo ten katalog zagrożeń jest bardzo szeroki. Przestępcy i oszuści ciągle sięgają po nowe metody, które są często skierowane do osób najbardziej narażonych, czyli osoby starsze i dzieci. W związku z tym, cieszę się, że posterunek zapewni nam większe bezpieczeństwo. Lokalizacja posterunku obok centrum przesiadkowego sprawia, że policjanci, służący pomocą, będą dla mieszkańców niemal dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Ze strony policji na uroczystość przybyli między innymi: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala czy Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki.

– Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa, do czego jesteśmy powołani, będzie zdecydowanie łatwiejsze ze względu na bliskość tego posterunku – mówi insp. Tomasz Kubicki. – Chcę podkreślić – jesteśmy od tego, żebyśmy przede wszystkim pomagali, zadbali, aby komfort codziennego życia mieszkańców był zdecydowanie większy, poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Ze względu na bliskość posterunku, wzrośnie zaufanie do funkcjonariuszy.

– Zwiększy się standard, w jakim petenci będą mogli załatwiać swoje sprawy, bo przecież to nie tylko obsługa zdarzeń kryminalnych, ale też kwestia różnych problemów np. sąsiedzkich, w których może pomóc znany mieszkańcom dzielnicowy. Dostępność policjanta będzie zdecydowanie większa – mówi Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie.

Posterunek Policji w Rudnikach to obiekt o powierzchni blisko 80 m², składający się z pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz miejsc parkingowych, przeznaczonych dla interesantów i pojazdów służbowych.

Strukturę organizacyjno-etatową stanowi ośmiu funkcjonariuszy policji: kierownik oraz zespół ds. prewencji, składający się z asystenta, starszego dzielnicowego, trzech referentów oraz dwóch policjantów. Kierownikiem Posterunku Policji w Rudnikach jest asp. szt. Andrzej Materak.

Podczas otwarcia wójt zapowiedział kolejne spore zmiany wiążące się z bezpieczeństwem.

– Jeśli chodzi o bezpieczeństwo mamy rozwiniętą sieć ochotniczych straży pożarnych, a będziemy zabiegać, a nawet rozpoczęliśmy procedurę, aby w Rudnikach stacjonowali również ratownicy medyczni. Nasze Rudniki rozwijają się i myślę, że zasługują również na prawa miejskie, o które będę się starał w najbliższym czasie – mówi Grzegorz Domański.

Koszt adaptacji pomieszczeń budynku usługowo-handlowego w Rudnikach wyniósł 150 tys. zł, gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie z rezerwy celowej w wysokości 50% z Samorządu Województwa Opolskiego.

Damian Pietruska

Podziel się