Wypłacane będą “trzynastki”

Wypłacane będą “trzynastki”

Opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli dzień wolny od pracy. Dlatego jeszcze w tym tygodniu ZUS wypłaci pierwszą transzę „trzynastek”, a pieniądze zasilą budżety niemal 20 tys. emerytów i rencistów w regionie.

Miesiąc z „trzynastkami”

– Kwiecień to szczególny okres dla emerytów i rencistów. To właśnie w tym miesiącu wraz ze swoim świadczeniem otrzymają trzynastą emeryturę. Świadczeniobiorcom, którym ZUS wyznaczył termin wypłaty emerytury bądź renty na 1. dzień miesiąca, bonusową emeryturę Zakład wypłaci już pod koniec marca. „Trzynastka” przysługuje w wysokości najniższej gwarantowanej emerytury. W tym roku to kwota 1780,96 zł brutto – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Opolski oddział ZUS szacuje, że w tym roku dodatkową emeryturę wypłaci około 270 tys. klientów
z regionu i tym, którzy mieszkają poza Opolszczyzną. O to specjalne świadczenie nie trzeba składać wniosków, bo ZUS przyzna i wypłaci je automatycznie.

Dla kogo „trzynastka”?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które na 31 marca br. mają prawo do wypłaty emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Terminy

Trzynaste emerytury będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te następują 1; 6; 10; 15; 20 i 25. dnia każdego miesiąca. Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Zatem, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym.

Osoby, które świadczenia pobierają – 1; 6 i 20 kwietnia – otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia. „Trzynastkę” wcześniej otrzymają też osoby, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Z uwagi na to, że jest to dzień wolny od pracy, trzynastka powinna trafić do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Renta rodzinna a trzynasta emerytura

W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko) wówczas przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową). Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna „trzynastka”. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę „dodatkową emeryturę” wypłaci ZUS.

„Trzynastka” wolna od potrąceń

Wypłacane emerytom i rencistom świadczenia są zwykle traktowane jako dochody. Renty
i emerytury są uwzględniane do kryterium dochodowego, przy ubieganiu się o dodatki mieszkaniowe, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji czy świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Czy dodatkowa gratyfikacja w postaci trzynastej emerytury stanowi wyjątek od tej reguły?

– Trzynasta emerytura nie jest wyznacznikiem dochodowym przy ustalaniu prawa do powyższych zasiłków, dopłat i ulg. Co więcej to świadczenie jest wolne od potrąceń administracyjnych i egzekucji komorniczych. To bonusowe świadczenie roczne jest specjalnie oznaczone, tak by zarówno bank jak i komornik nie mogli go zająć na poczet ewentualnego zadłużenia – dodaje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się