• Home »
 • Informacje »
 • Śląski aktywista startuje do powiatu. Lider Stowarzyszenia Opowiadamy o swoim starcie

Śląski aktywista startuje do powiatu. Lider Stowarzyszenia Opowiadamy o swoim starcie

Śląski aktywista startuje do powiatu. Lider Stowarzyszenia Opowiadamy o swoim starcie

Szanowni Państwo,

Zbliża się dzień wyborów samorządowych, w którym to wybierzemy włodarzy oraz radnych gminy, powiatu i województwa. Co za tym idzie, tak naprawdę wybierzemy kierunek rozwoju naszych miejscowości. Wśród kandydatów do rady powiatu, w okręgu obejmującym Gminę Olesno, znajdą Państwo również na liście numer 3, pod numer 2: Pawełczyk Mateusz Denis. Czyli mnie, autora tego listu do Państwa.

Dlaczego zdecydowałem się kandydować? Jako osoba o stosunkowo młodym wieku, w tym roku kończę 30 lat, na swoim koncie mam już około 12 lat działań społecznych. Głównie dotyczących ochrony i rozwoju naszego historycznego, tożsamościowego, ale i przyrodniczego dziedzictwa. Najlepszy rozwój, to taki oparty na korzeniach. Najważniejszą kwestią jest więc to, by móc coraz efektywniej działać w swoich projektach, ale też by rada powiatu kierowała się tymi kwestiami. Czas również, by w śląskich samorządach, głos miały osoby dla których ślōnsk i hajmat sōm na piyrwszym placu.

Polityka, również ta regionalna, to gra zespołowa. Dlatego jedną z ważniejszych kwestii, dotyczących podjęcia się kandydowania, było zaproszenie ze strony KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni. Koalicja ta, ma w swoim programie tak ważne kwestie jak: tańsze i dostępne mieszkania; profilaktyka i zdrowie; samorządy przyjazne środowisku; lasy dla społeczności lokalnych, nie jako skarbonka partyjna; łatwo dostępna lokalna żywność; komunikacja publiczna; gminy samodzielne finansowo.

Ważne jest również dla mnie poparcie otrzymane przez środowisko regionalistów śląskich w tym od Stowarzyszenia Regios. Jako członek zdecydowałem się podpisać deklarację programową Regios która obejmuje:

 • Wprowadzenie edukacji regionalnej do szkół
 • Wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz edukacyjnych na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i językowych
 • Partnerska współpraca województw śląskiego i opolskiego
 • Poprawa samorządowej polityki mieszkaniowej przez zagospodarowanie pustostanów i rozwój budownictwa spółdzielczego
 • Walka ze smogiem
 • Zwiększanie stref zieleni
 • Partnerstwo i współpraca z samorządami na terenie Unii Europejskiej

Dodatkowe moje postulaty, o które będę walczył w radzie i poza nią to:

 • Wsparcie infrastruktury kolejowej. Szybkie połączenia drogowe i kolejowe z Katowicami, Wrocławiem, Opolem.
 • Infrastruktura do pracy zdalnej i rozwoju przedsiębiorczości.
 • Powiatowe ścieżki rowerowe i lobbing dla utworzenia nowych rezerwatów.
 • Język śląski w urzędzie. Edukacja regionalna i nauka języka śląskiego – tylko odpowiednie starania pomogą ominąć próg, którego nasza gmina nie spełnia (w przypadku przyznania środków na ten cel przez sejm).
 • Nowa jakość promocji powiatu i jego produktów.
 • Silna współpraca samorządowa w ramach historycznego Śląska.

Bez względu na radę powiatu, mogę obiecać rozwój kultury i ochronę naszej historii, poprzez finansowanie zakupu książek do bibliotek, nowe wydawnictwa, promowanie twórczości i regionu, nawiązywanie współprac i partnerów, lobbing oraz wiele więcej!

Czy jestem przygotowany do pełnienia roli radnego? Tak, ponieważ jestem absolwentem “ekonomika” oraz Uniwersytetu Wrocławskiego i Śląskiego, gdzie zdobyłem wiedzę dotyczącą projektów społecznych oraz kultury i sztuki. Pracuję jako specjalista z zakresu marketingu oraz produkcji filmowej.

Prowadzę Stowarzyszenie Opowiadamy, znane z takich projektów jak “Opowiadane Dziedzictwo”. W ramach niego wraz z mieszkańcami ocaliliśmy lokalne legendy i historie w formie książki i filmu – co zostało uznane za jedną z najlepszych lokalnych realizacji w kraju! Moja działalność to wiele filmów, teledysków, książek, broszur, warsztatów i różnego rodzaju spotkań! Wszystko dla ocalenia naszej Śląskiej i lokalnej kultury oraz natury. Jestem również członkiem Stowarzyszenia Regios, członkiem Światowego Kongresu Ślązaków, brałem udział w porozumieniu Ślōnskŏ Sztama, współpracowałem z wieloma instytucjami kultury. Przede wszystkim jŏ żech je Ślōnzŏkiym ze Szywołdy wele Ôlesna, kiery mo w zŏcy swōj hajmat.

Bycie radnym to praca na rzecz społeczności i hajmatu Pracodawcą jesteś też Ty!

Zobacz rozmowę kwalifikacyjną ze mną:


*- Publikację Sfinansował Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni- Polskie Stronnictwo Ludowe

Portal ool24.pl wielokrotnie publikował artykuły o działalności kandydata:

Opowiedzieli filmem i komiksem o swoich heimatach


„Filmowo, demonicznie, naturalnie” warsztaty dla dzieci w Świerczu


W pierwszej dziesiątce w Polsce


W okolicy grasuje Suchy Utopek!


Opowiadane Dziedzictwo – tematem Czwartkowego Spotkania Muzealnego


Opowiadali o oleskim dziedzictwie


Śląska wersja Pulp Fiction wykonana w Oleśnie


Film ukazujący piękno powiatu oleskiego


Nasi młodzi filmowcy nagrali śląski film

 

Podziel się