Ośrodek Kids’ Athletics w Oleśnie

Ośrodek Kids’ Athletics w Oleśnie

We wrześniu 2014 roku w Polsce ruszył program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży – „Lekkoatletyka sportem dla każdego”.

Kids’ Athletics to projekt aktywizacji ruchowej dzieci w wieku od 6 do 12 lat idealnie dostosowany do ich możliwości, oczekiwań i zainteresowań, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Głównym jego celem jest uczynić z lekkoatletyki najbardziej popularny sport w szkołach podstawowych, edukować dzieci do aktywności fizycznej, promować aktywny i zdrowy styl życia, przyciągać do sportu przyszłe gwiazdy.

W marcu 2015 roku Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna podpisał porozumienie i gmina przystąpiła do realizacji tego największego w świecie projektu w zakresie sportu powszechnego.

Liderami są następujące szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Oleśnie.

Liderzy będą także współpracować z innymi szkołami podstawowymi, które zostaną zaproszone do projektu.

W ramach zajęć szkolnych uczniowie z klas I-III biorą udział w zabawach lekkoatletycznych przy wykorzystaniu najprostszych przyrządów, ćwicząc rzuty, skoki i biegi, natomiast uczniowie z klas IV, V i VI szkół podstawowych – tak zwane grupy naborowe – realizują program podczas zajęć pozalekcyjnych trzy razy w tygodniu: w poniedziałki i we wtorki w godz. 15.10 – 16.10 na boisku szkolnym PSP 3 oraz w czwartki w godz. 15.10 – 16.10 w PG nr 1 w Oleśnie.

Trenerem Ośrodka Kids’ Athletics w Oleśnie jest Barbara Bioły – nauczyciel wychowania fizycznego w PSP nr 3 w Oleśnie.

W czwartek, 16 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Oleśnie i 17 kwietnia w Publicznej szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie odbyły się lekcje pokazowe “Lekkoatletyka sportem dla każdego” dla klas I – III i IV – VI.

– Ogromne zaangażowanie wykazali nauczyciele wychowania fizycznego i nauczania początkowego oraz dyrektorzy szkół – mówi Barbara Bioły, trener Ośrodka Kids` Athletics w Oleśnie. – Dzieci bawiły się bardzo dobrze: biegały w sztafecie sprintersko – płotkarskiej, rzucały dziecięcym oszczepem, zaś starsi uczniowie pomagali w sędziowaniu poszczególnych konkurencji sportowych.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Barbara Bioły. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.

*- Zdjęcia: PSP 3 Olesno.

Podziel się