Ruch wahadłowy na trasie Olesno-Opole

Ruch wahadłowy na trasie Olesno-Opole

Od poniedziałku 26 lutego na dwóch 600-metrowych fragmentach drogi krajowej nr 45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Związane jest to z robotami w ramach rozbudowy trasy na odcinku prawie 12 km.

Tymczasowa organizacja ruchu

Od poniedziałku 26 lutego br. zmiany spowodowane będą zajęciem jednego z pasów ruchu na wlocie do Bierdzan, od wtorku 27 lutego nastąpi zajęcie pasa ruchu na wysokości Jełowej. Na zajętych odcinkach wykonawca rozpocznie frezowanie nawierzchni i rozbiórkę poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi. Ruch wahadłowy będzie kierowany ręcznie przez uprawnionych pracowników firmy wykonawczej.

Sukcesywnie, w miarę postępu prac, wykonawca będzie wprowadzał kolejne zmiany w organizacji ruchu na tym odcinku.

Zakres zadania

Kluczowym elementem realizowanej inwestycji jest wzmocnienie, a odcinkowo wymiana, istniejącej konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem jej do nośności 11,5 t/oś. Poprawione zostaną warunki bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę czterech rond na istniejących skrzyżowaniach – z DW461 w Jełowej, z ul. Wolności w Jełowej, DW463 w Bierdzanach oraz z DW494 w kierunku Olesna.

Ponadto wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe oraz dodatkowe jezdnie w celu obsługi przyległego terenu. Rozbudowany odcinek zostanie wyposażony w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oświetlenie drogowe. Zadanie przewiduje także budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę przepustów.

Korzyści wynikające z budowy

Poprzez poszerzenie pasów ruchu, ale także korektę łuków poziomych i pionowych poprawimy bezpieczeństwo kierowców podróżujących DK45. Z kolei poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli rowerzystów i pieszych – osiągniemy poprzez budowę ciągu pieszo–rowerowego i dodatkowej jezdni przyległego terenu na całej długości tego odcinka. Realizacja zadania wpłynie także na podniesienie komfortu jazdy kierowców poprzez wzrost płynności ruchu i poprawę przepustowości na tej trasie.

Wykonawcą zadania za kwotę prawie 106 mln zł jest firm Mota-Engil. Planowany finał inwestycji to 2025 r.


*- Informacja i zdjęcia: GDDKiA Opole.

Podziel się